Adfin Partners is specialist in salarisadministraties.

salarisadministrateur, salarisadministratie

Bent u van plan om uw salarisadministratie uit te besteden? Onze werkzaamheden bestaan uit: 

 • Verwerken van periodieke loonmutaties
 • Verwerken van overuren en cao toeslagen
 • Verstrekken van de (digitale) loonstroken (eenmaal per vier weken / maand)
 • Aanleveren salarisoutput voor de werkgever via digitale documenten
 • Verzorgen van de periodieke aangifte loonheffing
 • Verzorgen van de periodieke pensioenaangifte
 • Beantwoorden loongerelateerde vragen (cao, sociale verzekeringen en belastingwetgeving)
 • Verzorgen van de digitale jaaropgaven ten behoeve van personeel
 • Verzorgen van de betalingsopdracht en betaalstaat
 • Verzorgen van cao gerelateerde standaard arbeidscontracten
 

Wat is verplicht bij loonadministratie

Als werkgever bent u verplicht een salarisadministratie bij te houden als er sprake is van:

 • in dienst hebben van één of meer werknemers;
 • werknemers die loon ontvangen;
 • inhoudingsplichtig zijn dat inhoudt dat u voor uw medewerkers verplicht bent loonbelasting in te houden op het loon.

Wat is salarisadministratie?

In de loonadministratie worden alle gegevens van uw medewerkers en hun loon bijgehouden. De salaris administratie dient op één plek bewaard te worden. Denk hierbij aan diverse formulieren en berekeningen, zoals:

 • loonbelastingverklaring;
 • loonstaten;
 • loonstroken;
 • jaaropgaven.

Loonstaat

De loonstaat toont u het salaris van een medewerker. Het salaris bestaat uit geld, natura, fooien, bonussen en reiskostenvergoedingen. Daarnaast vermeldt een loonstaat de te betalen loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekeringen. Uiteraard staan persoonlijke gegevens zoals de NAW-gegevens ook op een loonstaat. Een loonstaat geeft per werknemer een jaaroverzicht per beloningstijdvak. 

Loon strook

De loon strook wordt ook wel salarisspecificatie of salaris strook genoemd. In dit document specificeert een werkgever onder andere de volgende punten:

 • persoonlijke gegevens;
 • brutoloon;
 • nettoloon;
 • toeslagen;
 • inhoudingen;
 • cumulatieve gegevens over bruto, netto loon eb toeslagen en inhoudingen.

Gewerkte uren

De berekeningen op een loonstrook zijn gebaseerd op wet-en regelgeving en de afgesloten arbeidsovereenkomst. Het loon van de medewerker wordt verdeeld over diverse loonvormen. Ook staan de overeengekomen of gewerkte uren en het tijdvak vermeld.

Wettelijk minimumloon

Het wettelijk minimum salaris over het tijdvak dat voor een werknemer van toepassing is, staat ook op de loonstrook, ook al verdient de werknemer meer dan het minimumloon.

Toeslagen en inhoudingen

De loonstrook vermeldt bovendien onkostenvergoedingen en de ingehouden loonbelasting, sociale – en pensioenpremie inhoudingen.

Overige gegevens

Uiteraard bevat iedere loonstrook de NAW-gegevens en de bedrijfsgegevens van de werkgever. De werkgever stuurt voor iedere loonbetaling een salarisspecificatie.

Jaaropgave

Een jaaropgave is een jaaroverzicht van loongegevens die de werkgever naar zijn medewerkers stuurt na afloop van een kalenderjaar. Het bevat een overzicht van het loon en de ingehouden loonbelasting. Het formulier wordt meestal gebruikt om de belastingaangifte in te vullen en om bepaalde uitkeringen en subsidies te verkrijgen. Als werkgever bent u wettelijk verplicht om binnen een redelijke termijn een jaaropgave te versturen.

 

loon strook, prijs per loonstrook, loonstroken, loonadministratie

Lees verder over salaris/loonadministratie

 

SALARISADMINISTRATIE, HOE PAK JE DIT HANDIG AAN?

Voor jezelf hoef je geen salarisadministratie bij te houden. Maar als je bedrijf groeit en je wilt personeel aannemen, krijg je hier wel mee te maken. Dit kan de boekhouding van je […]

UW LOONADMINISTRATIE UITBESTEDEN

Komt u tijd of personeel tekort om uw loonadministratie zelf te doen, dan kunt u bij Adfin Partners terecht voor het uitbesteden van de administratie rondom het salaris. Neem vrijblijvend […]

WAT IS EEN LOONSTROOK?

Elke werknemer van een organisatie ontvangt een loon strook. Meestal ontvangt een werknemer deze maandelijks. Een loon strook is het overzicht van het loon van de werknemer opgesplitst in de verschillende loonvormen of anders gezegd, de specificatie van het loon opgesplitst in […]

DE LAAGSTE PRIJS PER LOONSTROOK?

De laagste prijs per loonstrook bij het uitbesteden van de salarisadministratie, zonder in te leveren op kwaliteit. Dat klinkt aantrekkelijk. U vindt het bij Adfin Partners. Zo simpel is het, […]S 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Managed by Kjenmarks - Wordpress & SEO specialisten