Full service pakket -old

financiële administratie, salarisadministratie, financieel support, fiscale dienstverlening

Ons full-servicepakket bestaat uit de volgende werkzaamheden:

 1. Financiële administratie
 2. Salarisadministratie
 3. Financieel support
 4. Fiscale dienstverlening

1. Financiële administratie

Onze werkzaamheden voor de financiële administratie bestaan uit:

 • Inrichting en advisering inrichting financiële administratie
 • Verzorgen van de financiële administratie (volledig aan ons uitbesteed) of
 • Verzorgen van de financiële administratie op door u gemaakte en door ons beoordeelde kasstaten
 • Controle grootboek en aanvullende boekingen
 • Inrichting tussentijdse rapportages
 • Samenstellen/advies/bespreken van de (fiscale) jaarrekening

2. Salarisadministratie

Onze werkzaamheden voor de salarisadministratie bestaan uit:

 • Verwerken van periodieke loonmutaties
 • Verwerken van overuren en cao toeslagen
 • Verstrekken van de (digitale) loonstroken (eenmaal per vier weken / maand)
 • Aanleveren salarisoutput voor de werkgever via digitale documenten
 • Verzorgen van de periodieke aangifte loonheffing
 • Verzorgen van de periodieke pensioenaangifte
 • Beantwoorden loongerelateerde vragen (cao, sociale verzekeringen en belastingwetgeving)
 • Verzorgen van de digitale jaaropgaven ten behoeve van personeel
 • Verzorgen van de betalingsopdracht en betaalstaat

3. Financieel support

Onze werkzaamheden rond het financieel support bestaan uit:

 • Opstellen, verstrekken en bespreken van periodecijfers (halfjaar / kwartaal / maand)
 • Begeleiding bij het opstellen van begrotingen
 • Op uw verzoek opstellen van (standaard) contracten
 • Op uw verzoek verzorgen van correspondentie naar instanties, klanten en leveranciers

4. Fiscale dienstverlening

Onze werkzaamheden voor de fiscale dienstverlening bestaan uit:

 • Het opstellen en doen van aangiften omzetbelasting
 • Het opstellen en doen van aangiften accijnzen
 • Het opstellen en doen van aangiften loonheffing
 • Verzorgen van aangiften inkomstenbelasting van u en uw levenspartner
 • Advies/bespreken van belastingaangiften en/of (concept) jaarrekening
 • Het verzorgen van schattingsopgaven en de uitstelregeling
 • Het beoordelen van belastingaanslagen en verzorgen van bezwaarschriften en uitstel van betaling
 • Verzorgen van suppletieaangiften omzetbelasting

Altijd én overal, overzicht én inzicht in uw financiële situatie: volledige controle over uw bedrijfsvoering.

• Financiële administratie
• Salarisadministratie
• Belastingaangiften

Betrouwbare rapportages en branche vergelijkingen: sturen op cijfers.

• Jaarwerk
• Tussentijdse informatiesvoorziening

Adfin Partners: gesprek- en sparringpartner met proactieve advisering vanuit onze kennis en ervaring.

• Standaard contracten
• Corresponderen met instanties, klanten, leveranciers

Managed by Kjenmarks - Wordpress & SEO specialisten